Recent Articles

मकवानपुर परिचय

मकवानपुर परिचय

१. पृष्ठभूमि देशकै मध्य भागमा अवस्थित यस मकवानपुर जिल्लाको नामांकरण सेनवंशी प्रतापी राजा मुकुन्द सेनको नाम दर्शाउने गरी मुकुन्दर राखिएको र कालान्तरमा मुकुन्दपुर अपभ्रंश हुँदै…

Read Article →
परिचय

परिचय

वि.सं. २०३७ सलामा कृषि शाखाबाट छुट्याई बाख्रा विकास कार्यालय हेटौंडाको रुपमा स्थापित यस कार्यालय वि.स. २०३८÷०३९ सालमा समन्वयात्मक पशु विकास कार्यक्रमको रुपमा परिणत भई सञ्चालन…

Read Article →

More Articles