सम्पर्क

नेपाल सरकार पशु विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग, 
क्षेत्रिय पशु सेवा निर्देशनालय मध्यमाञ्चल,
जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, मकवानपुर, हेटौंडा

+९७७-०५७-४१२८२८ | +९७७-०५७-४१२५७१

info@dlsomakawanpur.gov.np